9264972 WRISTLAB PRO tester uziemienia osobistego, montaż na ścianie.

9264972 WRISTLAB PRO tester uziemienia osobistego, montaż na ścianie z płytą do sprawdzania obuwia.Opis

Kod produktu:
[9264972] WRISTLAB PRO COVID FREE model, tester uziemienia osobistego, opasek na rękę i/lub obuwie, montaż na ścianie z płytą do testowania obuwia, zasilanie bateryjne (baterie nie wchodzą w skład zestawu).

Wyposażenie dodatkowe:
[9264974] Moduł rozszerzający o 20 wejść (maksymalnie dla 300 użytkowników).
[9264976] Moduł z rozpoznawaniem twarzyy + czytnik kart RFID.
[9264984] Opcja rejestracji dostępu z czytnikiem linii papilarnych + czytnik kart RFID.

Nowy tester uziemiania osobistego WRISTLAB PRO do sprawdzania uziemienia osobistego pracowników w strefie EPA, zaprojektowany tak by zmniejszyć ryzyko zakażenia np. COVID-19.
W powszechnie stosowanych stacjach testowych głównymi „drogami zakażenia”, przez które wirusy, bakterie lub inne patogeny mogą zainfekować operatorów są:
– płytka dotykowa, metalowa płytka, którą każdy dotyka palcem,
– złącza wejściowe opasek na rękę (gniazdo bananowe i zatrzaski).
Dlatego metalowa płytka dotykowa i złącza opaski powinny być dezynfekowane po każdym użyciu przez operatora.
Nowa stacja testowa Wristlab-Pro jest higienicznie bezpieczna i nie wymaga ciągłej dezynfekcji po każdym użyciu: każdy operator ma swoją własną płytkę dotykową i własne złącza wejściowe opaski na rękę.

Umieszczony przy wejściu do stref EPA, pozwala na wykonanie poniższych czynności pomiarowych dla każdego wchodzącego operatora:
– Tylko opaska na rękę,
– Tylko obuwie,
– Opaska na rękę i obuwie,
– Tryb „Hands-Free” – jeśli pomiar obuwia przechodzi test, wówczas wewnętrzny przekaźnik umożliwia wejście do obszaru EPA (bramka, drzwi).
– Nowy tryb Hands Free+.

Tester Wristlab-Pro można podłączyć do opcjonalnego modułu rozpoznawania twarzy (który może również odczytywać karty RFID) w celu bezdotykowego rozpoznawania operatora.
Ten opcjonalny moduł łączy się z firmową siecią LAN poprzez kabel RJ45 lub sieć Wi-Fi. Dzięki bezpłatnej aplikacji dla Windows PC możliwe jest pobranie historii dostępu do obszaru EPA.
W zależności od rozpoznanego operatora dokonywany jest wówczas pomiar jego osobistych zabezpieczeń, zgodnie z parametrami ustawionymi w profilu przypisanym do operatora.
Maksymalna liczba użytkowników: 300, każdy identyfikowalny za pomocą twarzy, karty lub hasła.
Każdy użytkownik jest przypisany do jednego z 10 różnych profili, które można ustawić. Te 10 profili, w pełni konfigurowalnych, zawiera różne informacje, takie jak: typ pomiaru (opaska na rękę, buty, opaska na rękę i buty, bez użycia rąk, bez użycia rąk +), dolne i górne progi wartości granicznych (wartości pomiędzy 50KΩ i 2GΩ), opcje wyjścia komend przekaźnikowych itp.